Sommerens koncerter i Tarm Kirke

Der er lavet et spændende og varieret program for sommerkoncerter i Tarm kirke.

Onsdag 6. juli kl. 19.30. Orgelkoncert v. Svend. Ingvart Mikkelsen, organist ved Frederiksborg Slotskirke.

Onsdag 3. august kl. 19.30. Musikalsk rundrejse i hele verden v. Svæv. Svæv består af Jesper, klassisk uddannet jazzbassist, Gitte, klassisk uddannet sanger med fløjte som hovedinstrument og Ebbe, livsglad troubadour og guitarist. Trioen har et alsidigt program af sange, viser, salmer og folkemusik fra forskellige lande.

Onsdag 17. august kl. 19.00. Korkoncert med vokalensemblet ResAltera. Nyt italiensk vokalensemble af 12 meget erfarne sangere, som er tilknyttet St. Poul's kirken i Rom.

Søndag 25. september kl 16.00. Sensommerkoncert med Zenobia. Zenobia er veletablerede fortolkere af den danske sang-, salme og visetradition. Består af sangerinden Louise Støjbjerg, harmonikaspilleren Mette Kathrine Jensen og pianist Charlotte Støjbjerg.

Til alle koncerterne er der entre på 50 kr.

Samlet plakat for koncerterne her

Kommende Arrangementer

Koncert i Tarm Kirke

"Musikalsk rundrejse i hele verden" v. Svæv. Læs mere
 Koncert i Tarm Kirke Close this information
Koncert i Tarm Kirke

"Musikalsk rundrejse i hele verden" v. Svæv.

Entre 50 kr.

Koncert i Tarm Kirke

korkoncert fra St Pauls, RomDirigent: Stefano Vass Læs mere
 Koncert i Tarm Kirke Close this information
Koncert i Tarm Kirke

korkoncert fra St Pauls, Rom
Dirigent: Stefano Vassilli

Entré 50 kr.

Friluftsgudstjeneste Tarm

ved sognepræst Birgitte Nør Jahn og lægmandsgr Læs mere
 Friluftsgudstjeneste Tarm Close this information
Friluftsgudstjeneste Tarm
13. søndag efter Trinitatis

ved sognepræst Birgitte Nør Jahn og lægmandsgruppen

Sogneeftermiddag i Kirkehuset

JEPPE ÅKJÆR Naturens fortolker - almue Læs mere
Sogneeftermiddag i Kirkehuset Close this information
Sogneeftermiddag i Kirkehuset

JEPPE ÅKJÆR
Naturens fortolker - almuens fortaler. 
Overskriften antyder - meget kort - spændvidden i Jeppe Åkjærs liv og virke, som undertiden delte Danmarki to lejre, afhængig af, om man forbandt hans person med vidunderlig smuk poesi, eller med en engageret - undertiden barsk -  kritiker af og fortaler for de svageste i samfundet.
Henning Kirkfeldt, Silkeborg vil i sit foredrag om Jeppe Åkjær give eksempler på ovennævnte spændvidde med eksempler på "Åkjær-liv-ord-toner", idet vi også får mulighed for at synge flere af hans kendte og elskede sange.

 

 

Dagens bibelord

Luk 12,33: Skaf jer punge, der aldrig bliver slidt op, og rigdomme i Himlen, der aldrig mister deres værdi, for dér bliver der hverken stjålet eller ødelagt noget.