Børnecafé er stillet i bero

Børnecafeen opstod efter ønske fra mødre som kom til babysalmesang, og pga at Ringkøbing-Skjern kommune de seneste år ikke har tilbudt mødregrupper.
Ringkøbing-Skjern kommune vil nu igen give tilbuddet om mødregrupper.Der er derfor pt ikke behov for Børnecafe i Tarm Kirke.
Viser behovet sig senere er kirkesanger Lisbeth Bjerre klar til at starte op igen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Børnecaféen er åben tirsdag i ulige uger kl. 10.00 - 11.00 i Tarm Kirkehus, Kirkegade 11, 6880 Tarm.
Vi har erfareret, at deltagerne på vores Babysalmesangshold har et ønske om, at kunne mødes og tale sammen om deres børns udvikling.
Børnecaféen vil være et åbent tilbud for de forældre, der går hjemme med deres børn. Her kan man på kryds og tværs af bygrænser, følge hinandens børns udvikling, være hinandens sparringsparter og finde nye venner.
I børnecaféen er der ikke et fastlagt program. Der er gratis at deltage.
Nærmere info.: Kirketjener Lisbeth Bjerre, M: 2548 2964