Døbefont, alterbord og prædikestol

Døbefonten er den oprindelige fra 1912 og har en enkel ornamentering af bølger som henvisning til Jesu dåb i Jordan.  Dåbsfadet der var i glat tin, blev skænket af børn og unge i forbindelse med renoveringen.

I 2008 købte menighedsrådet et glasdåbsfad fremstillet af Niels Christian Olesen, Skagen.

 

 

 

Alterbordet, der er svensk granit blev forsynet med trækrucifiks og to messinglysestager. En 7-armet lysestage var tidligere anbragt på alteret, men er i dag placeret på en konsol nær døbefonten og bruges i forbindelse med dåb.

 

 

 

Prædikestolen er frra 1912 og er af massiv teak med symbolfelter med tov, vindruer og bogstaverne IHS (Jesus Hominem Salvator: Jesus menneskenes frelser).

Prædikestolen var oprindeligt bemalet, men blev ved restaureringen afsyret, så den i sin enkelhed svarer til det øvrige kirkerum