Helene Svendsen fra 4. oktober 2018

Helene Svendsens malerier bliver skabt udfra hendes arbejdsliv og hverdagsliv. Igennem sine kreative udfoldelser, bl.a. ved at male, bearbejder hun dagens oplevelser og indtryk.

Helene Svendsen er uddannet pædagog og psykoterapeut MPF, og arbejder til daglig som områdeleder i KRIS (Kristen terapi og Rødgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte).