Kirke og sogn

Lønborg kirke ligger højt knejsende på sin bakketop og synlig viden om med en smuk og dragende beliggenhed med udsigt over Skjern ådal og enge. Der er noget kongeligt over den, og det er også tilfældet. Kirken er nemlig bygget som nabo til den ældgamle kongsgård: Lønæburgh uden dog at det kan siges præcist hvilken konge, der er tale om. Den første kirke har helt sikkert været en trækirke. Siden blev der bygget en stenkirke, indviet til Skt. Knud, der har spillet en betydelig rolle i sognet. Der har også været en Skt. Knuds høj og en Skt. Knuds kilde med helbredende virkning.

I 1400-tallet kom Lønborg kirke under Ribe bispesæde og dermed lagt ind under Lønborg bispegård, nuværende Lønborggård. I denne periode anskaffedes en del kirkeinventar, og der blev tilbygget sakristi, tårn og våbenhus i gotisk stil.

Efter reformationen blev kirken igen kongens ejendom. Men i 1673 blev kirken tilskødet rentemester Henrik Müller og således i privat eje op til nyere tid.

Uddrag af kirkens folder fra 2009