Kirkegården

Gårdejer Søren Vestergaard på Vestergaardsminde (i dag Tarm Menighedshus) solgte jorden til Tarm Kirkegård.

Den 13. Januar 1912 gav ministeriet tilladelse til, at de første begravelser måtte foretages .

Efter ca. 10 år måtte man erkende at kirkegården skulle udvides og klargøres mod vest op mod Vestergårdsminde, og det skete således i 1920’erne og 1940’erne.

I bestræbelse på at øge arealet til fremtidige udvidelser af kirkegården købte menighedsrået den østlige spids af arealet med tilhørende 4 huse mellem Ådumvej,  jernbanen og viadukten.

Tarm kirkegård råder i dag over ca. 1500 kistegravpladser og mere end 500 urnegravpladser.

Billeder fra kirkegården