Lønbórg Kirke

Kirkens kor og skib er romansk byggestil af tilhuggede kvadre på skrå-kantsokkel. Omkring 1840 blev sydsiden skalmuret med mursten. Både nord og syddør er bevarede. Dog er norddør tilmuret. I korets østgavl findes et tilmuret vindue. Koret ligger skævt i forhold til skibet. (Mange forklaringer: Måske Kristus, der på korset hældede sit hoved). Tilbygninger som sakristi og tårn er opført af granitkvadre og munkesten med tre spidsbuede blændinger over dobbeltrække tandsnit. Tårnet har sadeltag med spir på hjørner og med et lille trappetårn i nordøst. Sakristiet har ligeledes blændinger som i tårnet. Våbenhus med tøndehvælv af munkesten.