Kirkens inventar

Granitalterbord med fyrretræspanel fra 1500-tallet, prydet med foldeværk, rosetter og rudeværk, med årstallet 1653. Altertavle: i midterfeltet er nadveren, i sidefelter: Jesu bøn i Getsemane og Judaskysset. I topfelt: Golgata. I tårnrummet: et billede af Jesus i Emmaus, har engang været indsat i midterfeltet.

Alterkalk fra 1716 med ejerens navnetræk: Selio Muller. Øvrige disk og kande af nyere dato. På korets nordværk over sakristidør hænger et sengotisk krucifiks, som tidligere har hængt i korbuen.


Prædikestolen er fra 1500-tallet og har en smuk træskærer ornamentering. Lydhimlen bærer våbenskjold fra Lønborggård-slægter med årtallet 1605.


Døbefont er romansk og groft tilhugget med snoet tovværk. Dåbskande og fad er fra 2005 og fremstillet af guldsmedeparret Dorthe & Ebbe Hjort, Gettrup, Thy.

En speciel gammel degnestol har på gavlen en udskåret gris, der blæser på sækkepibe.

Epitafium på skibets nordvæg ses et maleri af hr. Jens Schytte og hustru i en storslået rokokoramme med de fire evangelister. Samme Schytte er nævnt på altertavlens nederste højre felt. Sikkert en betydelig mand i sognet og som har skænket tavlen.

Klokkespil i tårnet med 11 klokker, som dagligt spiller kl. 8,10, 12,00, 15,00 og 17,10. Den store klokke er støbt af Claus Asmussen i år MDCCII = 1702 - inskription Lønborregaard.

Messehageler er af nyere dato og udført af Lene Abild Knudsen, Lemvig. Den grønne til Hellig 3 Kongers og Trinitatistiden og den gyldne til højtider og festdage.