Kirkens orgel

Kirkens orgel – blæseinstrumenternes dronning
v. organist Anne Marie Stidsen

I de fleste kirker er orglet placeret på et pulpitur bagerst i kirken, i den modsatte ende end alteret – menigheden har bogstaveligt talt orglet i ryggen, og orglets funktion er dels at være ”bærer” af menigheds-sangen, dels at forkynde ”for hjertet” gennem den ordløse musik.

Orglets historie

Ved kirkens opførelse i 1912 blev arkitektens forslag om et orgel på 6 stemmer fejet af bordet. Hos Horsens Orgelbyggeri blev der indkøbt et orgel på 12 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal til en pris af 3.500 kr.

I 1925 bliver det konstateret, at orglet er delvist ødelagt af møl og af og til ubrugeligt, hvorfor man vedtager at lade orglet ombygge af Th. Frobenius og Co. For en pris af 3.650 kr.

Denne ombygning holder til først i 1950’erne. I december 1953 bliver det besluttet at indhente tilbud på et nyt orgel. I 1954 foreligger fra Th. Frobenius og Co. tilbud på et orgel med 12 stemmer til 46.000 kr. hvortil kommer opbygning, og udgifter til orgelblæser og arkitekthonorar, så det beløber sig til godt 60.000 kr.

Man vedtager at spare den ene stemme i pedalen, hvorved prisen reduceres til 55.000 kr., dog således at man senere vil kunne indsætte den sparede stemme, hvilket skete ved kirkeudvidelsen i 1965-67.

Palmesøndag i 2012 blev det nuværende orgel taget i brug.  Det er en udbygning af det gamle orgel fra 1956 og stort set alle stemmer (piber) herfra er genanvendt.

Orglet blev udvidet bagud, idet man ønskede at bevare den oprindelige orgelfacade, som arkitekt m.a.a. Rolf Graae med held havde udarbedet  i 1956.

Det nuværende orgel er med 22 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal, der indgår i alt 1154 piber i orglet.

Orglet betjenes til dagligt af kirkens organist,og flere gange årligt arrangeres der orgelkoncerter, hvor højt uddannede organister udfordrer instrumentet i dets rum.