Menighedsrådsmøder

Møderne afholdes på "Hjemmet", Tøstrupvej 5, Ådum, 6880 Tarm

Møderne er offentlige. Lukkede punkter vil blive behandlet i slutningen af mødet.