Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisning er for børn i 3. klasse.
Her fortælles bibelhistorie, synges, leges, tegnes og males.
Børnene fortælles også om kirkerummet og kirkegården.

Yderligere oplysninger hos præst Peder-Henning Søderstjerna, tlf. 9737 4006