Årsmøde Skjern-Tarm Menighedspleje

Årsmøde Skjern-Tarm Menighedspleje

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning, herunder orientering omkring julehjælp, aflastningstjenesten og konfirmationshjælp
3. Orientering fra sorggruppen ved Inger-Lise og Ingrid
4. Orientering omkring ferielejr ved Else Thorup
5. Revideret regnskab 2018
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kaj Moslev og Mette Sjælland er på valg
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8. Valg af 2 revisorer. Niels Henrik Skovsgaard og Kirsten Kolby er på valg.
9. Valg af revisorsuppleant
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt