Børnecafé sættes i bero.

Børnecafé sættes i bero.

Børnecafeen opstod efter ønske fra mødre som kom til babysalmesang, og pga at Ringkøbing-Skjern kommune de seneste år ikke har tilbudt mødregrupper.

Ringkøbing-Skjern kommune vil nu igen give tilbuddet om mødregrupper.

Der er derfor pt ikke behov for Børnecafe i Tarm Kirke. Viser behovet sig senere er kirkesanger Lisbeth Bjerre klar til at starte op igen.