Frivillige søges

Frivillige søges

Der skal altid være 2 frivillige til stede sammen med præsten eller et medlem af menighedsrådet.

Der bliver lavet en vagtplan et halvt år frem. Der har allerede meldt sig frivillige, men vi vil gerne have flere til at hjælpe, så frivilligvagten f.eks. kun bliver hver 6. Uge.

Såfremt det har vakt din interesse, kan du henvende dig til Kirsten Kolby, tlf. 22970882 eller mail: kirstenkolby@gmail.com.

Man er også velkommen til at møde op på den første åbningsdag torsdag, den 27.10. kl. 9.30.