Pilgrimsvandring søndag d. 7. april fra Lønborg Kirke

Pilgrimsvandring søndag d. 7. april fra Lønborg Kirke

Her begyndes kl. 9 med gudstjeneste, hvorefter man går langs åen med vest til Lønborggård. Her bydes på kaffe med boller fra Blåkilde Efterskole. Derfra fortsættes mod nord, og med trækfærgen 2 gange, når man frem til Pumpestation Nord. Her drejes mod øst og turen går igen langs åen tilbage til Lønborg Kirke, hvor der serveres varm suppe fra Bechs Hotel.
Undervejs vil pilgrimsvandrene få to korte fortællinger at gå på, og et stykke vandres i tavshed. turen er på ca. 8 km ialt.