Tarm Kirke blev udvidet for 50 år siden

Tarm Kirke blev udvidet for 50 år siden

Biskop Dons Christensen gav i sin tale udtryk for det smukke, lyse kirkerum i 1967, men i dag 50 år efter trænger Tarm Kirke til en renovering af både lys og lyd – lydanlægget som også er fra 1967 svigter ind imellem og vi er alle blevet mere forvent med god lyd. Det er således noget af det Menighedsrådet skal have lavet en plan for i løbet af denne menighedsrådsperiode.

Der er mange, der skal spørges og  høres i den anledning, og det skal finansieres, så det er ikke noget vi kan regne med sker i løbet af kort tid.

I 1967 sagde sognepræst Sv. Ebbe Jakobsen bl.a.: Vi tror, at med denne restaurering og udvidelse vil Tarm Kirke fortsat kunne svare til de krav, der stilles til en kirke.