Sognets Dagligstue

Fra 1. august 2018 sker der nye ting i Sognets Dagligstue i Kirkehuset i Tarm.

Nyt startidspunkt kl. 10.00 - forinden vil der hver torsdag kl. 9.00 blive arrangeret en gåtur med start fra Kirkehuset. Gåturen vil vare ca. 45 min, således at man kan slutte med kaffe i Kirkehuset. Gåturens længde tilrettelægges hver gang efter deltagernes ønske.
Tag naboen, ægtefællen, vennerne med og besøg Sognets Dagligstue til snak og hygge.

Programmet for det næste år ser således ud:

  • December: Julefrokost
  • Januar: Besøg af repræsentant fra hjemmeplejen
  • Februar: Besøg af præstbirgitte Nør Jahn
  • Marts: Besøg af bedemand
  • April: Påske frokost 11. april 2019
  • Maj: Udflugt for Dagligstuens brugere
  • Juni: Frokost
  • Juli: Sommercafé

Der vil være mulighed for at lave kreative ting både til eget brug og til videresalg på f.ekst. julemarked. Endvidere kan man deltage i fremstilling af strikkede dåbsservietter, og som noget nyt strikke til hjemløse, strikke/hækle "lommevenner" til børn, der skal med ambulance.

Det er Dagligstuens brugere som på skift bestemmer morgensang og laver kaffe.
Yderligere oplysninger kan fåes hos Kirsten Kolby, tlf. 22970882 eller mail kirstenkolby@gmail.com.