Sognets Dagligstue

Sognets Dagligstue er nu godt i gang.
Det er et fællesskab for alle, der har lyst til at være sammen med andre.
Vi beslutter sammen, hvad vi skal lave – og mulighederne er mange.

To af Dagligstuens brugere, Rita Espersen og Britta Jespersen har været trofaste brugere siden starten.
Rita er 53 år og sygemeldt. Rita er tilflytter og har ikke noget stort netværk her i byen. Rita udtaler at hun havde brug for at komme lidt ud og så annoncen på Kirkesiden i Skjern-Tarm Ugeblad. Rita var lidt betænkelig ved bare at møde op uden at kende nogen, men med et lille kærligt skub fra ægtefællen tog hun mod til sig og kom til den første formiddag i Sognets Dagligstue.
Det har Rita ikke fortrudt og hun synes hun er blevet taget godt imod.  Hun fortæller at første gang sad hun ved en sød kvinde, som hun så senere fandt ud af, at det var den lokale præst Birgitte Nør Jahn.
Britta er 67 år og også tilflytter fra Esbjerg/Bramming kanten. Hun har altid haft interessen for kirkearbejdet, men havde ikke lige taget sig sammen til at gøre noget ved det her i byen.
Ligesom Rita så også hun annoncen på kirkesiden, og fik efterfølgende en snak med Kirsten Kolby, der opfordrede hende til at komme.  Britta synes også hun har fået en varm modtagelse og husker tydeligt første gang, hvor nu afdøde Sonja Laursen tog imod hende med et stort knus.De er dog begge enige om at de første gange kunne de se hvem der kendte hvem,  men tog mod til sig og gjorde opmærksom på problemet med at man godt kunne føle sig lidt udenfor. Dette blev vel modtaget af de frivillige, som efterfølgende vil være mere opmærksomme på nye brugere i Sognets Dagligstue.

Det skal bemærkes at begge ”piger” har meldt sig til at tage frivillige vagter fremover. De siger begge to, at de ikke er så kreative, men mest er kommet for at sidde og snakke, og det er  jo netop det, som er overskriften på Sognets Dagligstue.

Samme formiddag er tidl. VGT lærer Kirsten Bryld Møller til stede som frivillig. Kirsten er pensioneret og synes at Sognets Dagligstue er noget som hun kan tænke sig at bakke op om. Kirsten vil meget gerne læse op og ind imellem kommer Kirsten med en novelle, som hun læser op, således at man bagefter kan snakke om novellen. Det er også ønsket at man sammen kan se en film og derefter diskutere indholdet. Kirsten Bryld synes Kirkehuset er et fantastisk sted – et hus med liv – et sted hvor man bliver i godt humør af at komme.

Sognets Dagligstue er hver torsdag formiddag fra kl. 9.30 og til ca. 11.30. Hver gang starter man med en morgensang og ca. Hver anden gang er sognepræst Birgitte Nør Jahn til stede og de andre torsdage er det et menighedsrådsmedlem, der indleder.

Til at lave kaffe og dække bord er der altid 2 frivillige og denne torsdag er det Anna og Hjalmar Nielsen, som begge har deres gang i Tarm Kirke, Hjalmar synger bl.a. i Tarm Kirkes voksenkor. Hjalmar meldte sig som den første mand til at være frivillig – og han er stadig den eneste mand !!! Men som han siger: Jeg nyder at høre jer kvinder snakke!! Men mon ikke Hjalmar gerne så nogle flere mænd, så han f.eks. kunne få et spil bob el. lign. Hjalmar udtaler at han ikke har fortrudt at han meldte sig, og Anna tænkte, at hun nok hellere måtte følge med.

Der er ca. 13-14 frivillige som står parat til at snakke og lave kreative ting, hvis det måtte være et ønske. Bitten Mikkelsen har hver gang et kreativ bord, hvor man kan udfolde sig.
Yderligere oplysninger om Sognets Dagligstue kan ses på Kirkens hjemmeside www.tarmpastorat.dk eller ved henvendelse til Birgitte Nør Jahn bikj@km.dk eller Kirsten Kolby kirstenkolby@gmail.com